معنی و ترجمه کلمه unlikelihood به فارسی unlikelihood یعنی چه

unlikelihood


عدم احتمال ،ناجورى ،نابرابرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها