طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unprintable به فارسی unprintable یعنی چه

unprintable


غيرقابل چاپ ،چاپ نشدنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها