معنی و ترجمه کلمه unruffled به فارسی unruffled یعنی چه

unruffled


ارام شده ،ارام کرده ،صاف ،ارام ،چين نخورده ،بدون موج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها