طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unshackle به فارسی unshackle یعنی چه

unshackle


از زنجير ازاد کردن ،ازقيد و بندازادکردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها