طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unsociable به فارسی unsociable یعنی چه

unsociable


مردم گريز،گريزان از اجتماع ،غير اجتماعى ،گوشه نشين
روانشناسى : غير اجتماعى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها