طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه uranology به فارسی uranology یعنی چه

uranology


اسمان شناسى ،مبحث اجرام سماوى و سيارات ،ستاره شناسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها