طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه urogenital به فارسی urogenital یعنی چه

urogenital


(تش ).وابسته به دستگاه ادرار و اعضاى تناسلى ،ادرارى و تناسلى
روانشناسى : ادرارى - تناسلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها