معنی و ترجمه کلمه utilize به فارسی utilize یعنی چه

utilize


به کار بردن ،مورد استفاده قرار دادن بهره بردارى کردن ،استفاده کردن از،مورد استفاده قرار دادن ،بمصرف رساندن ،بکار زدن ،بکار گرفتن ،بهره بردارى کردن
علوم مهندسى : مورد استفاده قرار دادن
علوم نظامى : در دسترس قرار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها