معنی و ترجمه کلمه vacillation به فارسی vacillation یعنی چه

vacillation


اونگ نوسان ،حرکت نوسانى ،دودلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها