طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه valetudinarian به فارسی valetudinarian یعنی چه

valetudinarian


)valetudinary(مريض ،عليل ،کسيکه نسبت به سلامتى و تندرستى خود وسواسى است

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها