طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه valor به فارسی valor یعنی چه

valor


)valor(دليرى ،شجاعت ،دلاورى ،ارزش شخصى و اجتماعى ،ارزش مادى ،اهميت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها