طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه value in exchange به فارسی value in exchange یعنی چه

value in exchange


ارزش مبادله( اصطلاح ادام اسميت)
بازرگانى : ارزش مبادله

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها