معنی و ترجمه کلمه value of money به فارسی value of money یعنی چه

value of money


بازرگانى : ارزش پول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها