معنی و ترجمه کلمه valve duration به فارسی valve duration یعنی چه

valve duration


علوم هوايى : مدت زمانى که سوپاپ باز ميماند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها