طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه valve refacer به فارسی valve refacer یعنی چه

valve refacer


علوم مهندسى : دستگاه پرداخت سوپاپ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها