طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه valviferous به فارسی valviferous یعنی چه

valviferous


دريچه دار،سوپاپ دار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها