معنی و ترجمه کلمه van der waals equation of state به فارسی van der waals equation of state یعنی چه

van der waals equation of state


شيمى : معادله حالت وان در والس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها