معنی و ترجمه کلمه vantage به فارسی vantage یعنی چه

vantage


مناسب ،تناسب ،سرکوب ،برترى ،بهترى ،مزيت ،تفوق ،فرصت
علوم نظامى : برتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها