طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vapor pressure به فارسی vapor pressure یعنی چه

vapor pressure


شيمى : فشار بخار
علوم هوايى : فشار مولکولهاى بخار روى ديواره ظرف يا محفظه برابر فشارهاى جزئى يا سهمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها