طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه variable cost curve به فارسی variable cost curve یعنی چه

variable cost curve


بازرگانى : منحنى هزينه متغير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها