معنی و ترجمه کلمه variable length records به فارسی variable length records یعنی چه

variable length records


کامپيوتر : رکوردهاى با طول متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها