طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه variable speed drive به فارسی variable speed drive یعنی چه

variable speed drive


علوم مهندسى : محرکه پله اى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها