معنی و ترجمه کلمه variable-discharge turbine به فارسی variable-discharge turbine یعنی چه

variable-discharge turbine


علوم هوايى : توربين گازى که جرم جريان ان توسط شيرها يا دريچه هايى کنترل ميشود و قدرت توربين را با ارتفاع و متغيرهاى ديگر سازگارميکند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها