معنی و ترجمه کلمه variable-stroke به فارسی variable-stroke یعنی چه

variable-stroke


علوم هوايى : پمپ مايعى با پيستونهايى بصورت محورى يا خطى که بصورت محورى يا خطى نوسان ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها