طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه variance به فارسی variance یعنی چه

variance


انحراف ،پراکنش ،واريانس ،اختلاف ،مغايرت ،عدم توافق ،ناسازگارى
علوم مهندسى : مغايرت
عمران : پراکندگى
قانون ـ فقه : اختلاف و نتاقض در ارکان مختلف دعوى
شيمى : واريانس
روانشناسى : واريانس
بازرگانى : پراکنش
علوم هوايى : ميانگين حسابى توان دوم انحرافات از مقدار متوسط

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها