معنی و ترجمه کلمه varied به فارسی varied یعنی چه

varied


داراى رنگهاى گوناگون ،رنگارنگ ،گوناگون ،متنوع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها