طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه varietal به فارسی varietal یعنی چه

varietal


متنوع ،داراى تنوع ،گوناگون ،پر از تنوعات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها