طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه variety به فارسی variety یعنی چه

variety


ورده ،واريته ،نمايشى که مرکب از چند قطعه متنوع باشد،گوناگونى ،متنوع ،جورواجور
زيست شناسى : واريته
بازرگانى : تنوع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها