طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه varment به فارسی varment یعنی چه

varment


( )varmint(ز.ع ).انسان يا حيوان مزاحم ،شخص ،يارو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها