طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vasodilatation به فارسی vasodilatation یعنی چه

vasodilatation


(تش ).اتساع عروق ،گشاد سازى عروق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها