معنی و ترجمه کلمه vectored interrupt به فارسی vectored interrupt یعنی چه

vectored interrupt


کامپيوتر : وقفه بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها