معنی و ترجمه کلمه vegetarianism به فارسی vegetarianism یعنی چه

vegetarianism


)vegetarian(گياه خوار،گياهخوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها