معنی و ترجمه کلمه vellow ochre به فارسی vellow ochre یعنی چه

vellow ochre


گل زرد،گل برش ،گل ماشى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها