معنی و ترجمه کلمه velocity jump به فارسی velocity jump یعنی چه

velocity jump


علوم نظامى : جهش لوله توپ يا جهش گلوله در اثر سرعت اوليه پرتاب گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها