معنی و ترجمه کلمه velocity of a wave به فارسی velocity of a wave یعنی چه

velocity of a wave


الکترونيک : سرعت پخش موج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها