معنی و ترجمه کلمه velocity of money circulation به فارسی velocity of money circulation یعنی چه

velocity of money circulation


بازرگانى : سرعت گردش پول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها