معنی و ترجمه کلمه velocity of money به فارسی velocity of money یعنی چه

velocity of money


بازرگانى : سرعت پول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها