طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه velour به فارسی velour یعنی چه

velour


)velours(مخمل کلاهى ،پارچه مخملى ،نمد کلاهى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها