معنی و ترجمه کلمه venatical به فارسی venatical یعنی چه

venatical


)venatic(وابسته بشکار،شکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها