طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه venerability به فارسی venerability یعنی چه

venerability


)venerableness(احترام ،ارجمندى ،تقدس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها