معنی و ترجمه کلمه verandah به فارسی verandah یعنی چه

verandah


)veranda(ستاوند،بالکن ،ايوان جلو و يا طرفين ساختمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها