طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه verifier به فارسی verifier یعنی چه

verifier


بازبين ،بازبينى کننده ،تصديق کننده ،مميز
کامپيوتر : بازبينى کننده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها