معنی و ترجمه کلمه vermeil به فارسی vermeil یعنی چه

vermeil


شنگرف ،مطلا،جلا،لعل قرمز رنگ( روشن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها