طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vermouth به فارسی vermouth یعنی چه

vermouth


ورموت ،شراب شيرين افسنطين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها