طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vernacularism به فارسی vernacularism یعنی چه

vernacularism


کلمه يا اصطلاح بومى و محلى ،استعمال زبان محلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها