معنی و ترجمه کلمه vertex height به فارسی vertex height یعنی چه

vertex height


قله منحنى مسير
علوم نظامى : قله مسير گلوله حداکثر ارتفاع منحنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها