طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vertical axis به فارسی vertical axis یعنی چه

vertical axis


روانشناسى : محور عمودى
بازرگانى : محور عمودى
ورزش : محور قائم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها