معنی و ترجمه کلمه vertical combines به فارسی vertical combines یعنی چه

vertical combines


بازرگانى : ترکيب عمودى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها