طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vertical mobility به فارسی vertical mobility یعنی چه

vertical mobility


روانشناسى : تحرک عمودى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها