معنی و ترجمه کلمه very short به فارسی very short یعنی چه

very short


برد خيلى کوتاه ،شعاع عمل خيلى کم( کمتر از ¹ 8کيلومتر)
علوم نظامى : شعاع عمل خيلى کم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها